Zápis do 1. ročníku základní školy

Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
ZŠ – samostatně zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona
ZŠ speciální

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2024/2025:
10. dubna 2024, 14.00h – 16.00h

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2023/2024.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:
• písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
• kopii rodného listu dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 24. 4. 2024.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz
datová schránka: ygkj58k