Zápis do Mateřské školy

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 MATEŘSKÁ ŠKOLA, SLOVENSKÁ 969, TACHOV
Dne 5. 5. 2022, 10h – 16h

Zveme všechny, kteří mají zájem prohlédnout si prostory mateřské školy. Mateřská škola je součástí Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995. Organizace je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, školskou službu poskytuje dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro bližší informace nás kontaktujte na tel.: 374 722 142, 606 201 236.

Zákonní zástupci při zápisu svého dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží:
• doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna)
• rodný list dítěte
• občanský průkaz .

Zpracovala: Mgr. Lucie Brutovská André

Mgr. Lenka Hovězáková, ředitelka školy

 

soubor ke stažení zde:  Zapis_MS_2022