Zimní sporty

Žáci ZŠS VI. B Milíře měli tematické vyučování týkající se tématiky zimních sportů. Pomocí hry koulovaná s matematikou žáci rozpohybovali nejen tělo, ale i mysl. Rozvíjeli jemnou motoriku při vybarvování tematických omalovánek. Procvičovali paměť pomocí obrázkových karet, kde viděli zimní sportovní náčiní, které si mohli následně v omezené míře vyzkoušet v prostorách třídy, neboť počasí na pravé zimní radovánky není příznivé. Přestože za okny po zimně není památky, s žáky jsme si vychutnali zimní sportovní atmosféru.


Vypracovala: Bc.Petra Kapitánová, Lenka Šperlová

Zužitkování surovin z potravinového koše Madeta

Žáci ZŠS VI. B Milíře měli tematické vyučování spojené s oslavami narozenin žáků narozených v lednu a s akcí ochutnávkového koše Madeta. Do tohoto tematického dnu (23.1.-24.1.) se zapojil i domov DOZP Milíře, který věnoval potraviny potřebné k přípravě nepečeného dortu. Žáci měli možnost zapojit se nejen do samotné přípravy dortu, ale i ochutnat suroviny a následně i hotový dort. Oslava narozenin proběhla dle přání oslavenců, kteří si vybrali oblíbenou hudbu na třídní diskotéku. Společně si celé tematické vyučování vychutnali plnými doušky.

Tři králové

Žáci ZŠS VI. B Milíře prožili tematický den spojený se svátkem Tři králové. Vyslechli si legendu o králích z Východu. Následně vytvořili koláž, kde měli možnost ztvárnit Kašpara, Melichara a Baltazara. Pomocí koledy My tři králové procvičili doslova tělo i mysl, když propojili improvizovaný pohyb se zpěvem, pobrukováním a poslechem.

Vypracovala: Bc. Petra Kapitánová, Lenka Šperlová

Navození vánoční atmosféry

Žáci ZŠS VI. B Milíře si zkrátili čekání na Štědrý den přípravou vánočního čaje z čerstvého ovoce, pojídáním cukroví, zpěvem a pobrukováním koled. Vyrobili vánoční přání pro zaměstnance DOZP Milíře a rodinné příslušníky žáků. Při tematickém dni zapojili především čich, chuť a sluch, přičemž tyto smysly nám pomáhají s probuzením vzpomínek. Zapálením druhé svíčky na adventním věnci se pomyslně přiblížili k vytouženému Štědrému dni. Žáci s nadšením čekají, zda bude vánoční nadílka i ve škole.

Vypracovala: Bc. Petra Kapitánová, Lenka Šperlová

Adventní čas

Žáci ZŠS VI. B Milíře byli seznámeni s tématikou adventu. Procvičili si grafomotorické schopnosti a logické myšlení pomocí pracovních listů s adventní tématikou. Vyzkoušeli si výrobu adventního věnce z přírodnin. Vyrábění věnce žáky velmi bavilo. Těší se, že si každý týden zapálíme postupně jednotlivé svíčky na adventním věnci.

Vypracovala: Bc. Petra Kapitánová, Lenka Šperlová

Podzimní čarování v kuchyni

Žáci ZŠS VI. B Milíře byli seznámeni se zeleninou a ovocem, které sklízíme na zahradách a polích na podzim. Uvařili si společně dýňovou polévku a upekli jablečné taštičky. Žáci si doslova vychutnali plody své práce a naučili se, že vaření a pečení má své zásady.

Vypracovala: Bc. Petra Kapitánová, Lenka Šperlová

Podzimní objevování

Ve čtvrtek 12. října 2023 se uskutečnil projektový den, kterého se zúčastnili žáci ZŠS Milíře a ZŠ a ZŠS Tachov. Akce proběhla v rámci šablon I OP JAK, který byl rozdělen do dvou částí. První část projektového dne pod vedením Mgr. Kateřiny Dvořákové probíhala v krásném přírodním prostředí Knížecí alej. Žáci se seznámili s podzimní přírodou, přípravou rostlin a živočichů na zimu. Se zavázanýma očima poznávali plody ovocných stromů, zahráli si hry na sbírání hub a na vlaštovky. Pomocí lupy vyhledávali a pozorovali různé živočichy. Na závěr si žáci společně vyrobili podzimní stromy, které zdobí prostory našich škol. Za poučné vyprávění o přírodě kolem nás děkujeme lektorce Mgr. Kateřině Dvořákové.
Druhá část projektového dne se odehrávala v ZŠ a MŠ Petra Jilemnického pod vedením V. Kretschmerové. Pro žáky byli připraveny pohybové hry za doprovodu říkanek a básniček. Vybarvili si omalovánky s podzimní tématikou. Na úplný závěr mohli žáci zhodnotit pomocí pracovního listu co se jim nejvíce líbilo na projektovém dni, který jsme si společně užili.

Přichází podzimní dny

Žáci ZŠS VI. B Milíře byli seznámeni s podzimními měsíci, povětrnostní jevy, sezónními plody, ovocem a zeleninou. Počítali šípky za pomoci počítacích kartiček od 1 do 10. Ochutnali a poznávali podzimní plody pomocí smyslů. Rozhýbali se u pohybových říkadel, př. Foukej, foukej větříčku. Navlékli řetězy z jablíček, těší se, až z nich budou křížaly. Vytvořili obrázek – žalud, který jim udělal radost a zdobí prostory naší školy.

Sběr hub na podzim

Dne 19. září 2023 na ZŠS Milíře, proběhlo tematické vyučování – Sběr hub na podzim. Žáci měli k tematickému vyučování na ukázku kousek lesa z okolí školy. V košíku na houby mohli vidět několik druhů hub, které vyhledávali v atlase. Měli možnost hmatem a čichem rozlišovat přírodniny donesené z lesa: houby, mech, kůry z jehličnatých stromů, šišky, kapradí, větvičky. Na závěr tematického celku byli žáci poučeni o bezpečném sběru hub.
Vypracovala: V. Kretschmerová

Školní výlet – cestování dopravními prostředky

Žáci ZŠS V. B Milíře jeli na školní výlet autobusem a vlakem. Při návštěvě města si prohlédli náměstí Svobody a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané. Navštívili cukrárnu U kostela, kde si objednali pochutiny. Vrátili se z Plané do Tachova autobusem. Zakončení výletu proběhlo v Tachově obědem v restauraci River a vycházkou po zámeckém parku. Na školní výlet byla využita část finančního sponzorského daru od paní Polónyiové, které tímto děkujeme. Výlet měl ze strany žáků pozitivní ohlas.