Projekt EU „Modernizace ZŠ a MŠ, Tachov, P. Jilemnického“

Projekt EU „Modernizace ZŠ a MŠ, Tachov, P. Jilemnického“ – slavnostní otevření odborných učeben, nové přístavby s výtahem, zpívání na schodech – 21. 12. 2022

Dne 21. 12. 2022 se ve škole uskutečnilo slavnostní otevření odborných učeben (3 tréninkových pracovišť) a nové přístavby s výtahem. Slavnostní otevření odborných učeben a výtahu bylo spojeno s tradiční školní akcí a to vánočním zpíváním na schodech. Toto předvánoční setkání pedagogičtí pracovníci a žáci školy realizují pro zákonné zástupce, bývalé zaměstnance školy, přátele školy a pozvané hosty. Je to vždy příjemně prožitý předvánoční okamžik.
Po skončení zpívání vánočních koled byli všichni zúčastnění seznámeni s realizovaným stavebním projektem školy, byli provedeni novými odbornými učebnami, které vznikly v nevyužívaných suterénních prostorách školy, kde bývala kotelna a uhelna. Tento stavební projekt byl finančně podpořen z EU, 86. výzvy IROP – „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“, název projektu: „Modernizace ZŠ a MŠ, Tachov, P. Jilemnického“. Předpokládané celkové výdaje projektu byly ve výši 16 mil. Kč.
Stavebním projektem vznikla ve škole tři tréninková pracoviště: učebna motorických dovedností pro výuku tělesné výchovy, zdravotní tělesné výchovy, pro nácvik rozvoje jemné a hrubé motoriky dětí a žáků, učebna praktických a grafomotorických dovedností, což je dílna pro výuku pracovního vyučování a cvičná kuchyně s cvičným bytem. Byla postavena nová boční přístavba, ve které je výtah a ke krčku budovy školy byla stavebně připojena nájezdová plošina, je tak tedy plně zajištěna bezbariérovost budovy školy. Realizovaný projekt byl stavební, jedinou součástí tohoto stavebního projektu byla vestavěná kuchyňská linka s elektrospotřebiči, vedení školy a pedagogické pracovníky tak čeká dovybavení nově vzniklých tréninkových pracovišť.
Ukončený stavební projekt byl příjemným vánočním dárkem pro děti, žáky a pedagogické pracovníky organizace.

Mgr. Lenka Hovězáková
ředitelka školy