Podzimní aktivity školáků

Během října a listopadu 2019 se žáci seznámili s aktivitami, které jim mohou zpříjemnit podzimní dny. Na vycházce nasbírali přírodniny – kaštany, šípky, ořechy, šišky a květiny. Z nich vyrobili loupežníky a veselé kaštany. Pouštění draků a výroba draků vlastních je velice bavila a rozzářila tváře.

Vypracovala Lucie Šlapáková