Vousáči a Chlupáči

Dne 20. 4. 2023 se žáci V., VI. a VIII. třídy základní školy a žáci ze speciální školy zúčastnili besedy s cestovatelem Janem Drobným.

Cestovatel Honza seznámil žáky se svými prožitky s cest po celém světě. Na cestách ho doprovázeli jeho psí kamarádi, které zachránil z útulků. V závěru každému žákovi věnoval autogram a popovídal si s nimi.

Vypracovala: Helena Zachová, Pavel Kaleja