V měsíci dubnu děti v MŠ procvičovaly zábavnou formou některé barvy.