Kotec – klub Relax

Dne 18. 06. 2024 se žáci 4. a 5. ročníku ZŠ a ZŠ speciální zúčastnili preventivního programu zaměřeného především na prevenci záškoláctví, informování o nebezpečích spojených s užíváním tabákových výrobků a představení letního programu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Tachově – klub Relax. Program prevence záškoláctví obsahoval prezentaci a aktivity zaměřené na zvýšené povědomí o důležitosti pravidelné školní docházky. Žáci se dozvěděli o důsledcích záškoláctví na jejich vzdělání a budoucí kariéru.V programu o nebezpečí tabákových výrobků byli žáci informováni o zdravotních rizicích spojených s užíváním tabáku pomocí věkově přiměřených materiálů, jako jsou komiksy, videa, prezentace a diskuse. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Tachově žákům také představilo letní program, který nabízí bezpečné a stimulující prostředí, ve kterém děti mohou trávit volný čas v průběhu letních prázdnin. Aktivity v klubu zahrnují sportovní hry, kreativní dílny, výlety a vzdělávací workshopy, které podporují jejich sociální a osobnostní rozvoj. Poté se žáci seznámili se zázemím klubu Relax a vyzkoušeli si některé z nabízených aktivit. Preventivní program byl pro žáky komplexním přístupem k prevenci záškoláctví a užívání tabákových výrobků. Program kladl důraz na vzdělávání, osobní rozvoj a bezpečné prostředí pro děti, což přispívá k jejich celkovému zdraví a pohodě.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Srkalová

Tematické vyučování – Těšíme se na prázdniny

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se už těší na prázdniny. Vyprávěli si, jak budou s rodiči trávit letošní prázdniny. Prohlíželi si obrázky, kde popisovali, co děti na obrázku dělají, jak sportují, nebo kam se s rodiči vypravili. Někteří do lesa na houby, jiní k babičce na vesnici, nebo plánují koupání u moře, ale všichni už se moc těší.

Zapsala: Wagerová

Ukázkový koncert v ZUŠ

Žáci 1. stupně ZŠ navštívili dne 6. 6. 2024 ZUŠ v Tachově. Čekal na ně program s ukázkou jednotlivých oborů, které mohou navštěvovat v ZUŠ. Žáci byli také zapojeni do hry na hudební nástroje, poslechli si koncert různých hudebních nástrojů. Slyšeli např. housle, tahací harmoniku, flétnu, klavír, keyboard atd. Viděli taneční a divadelní vystoupení, malířský ateliér. Žáci byli namotivováni jak smysluplně trávit odpolední volný čas.

Mgr. Helena Frýblová, Dagmar Kilkovská, Bc. Lucie Šlapáková, Naděžda Zušťáková

Den Afriky

Projektový den „Den Afriky“ byl velmi úspěšný a přínosný. Žáci VI. A třídy ZŠ speciální se seznámili s geografickými a kulturními aspekty afrického kontinentu, což rozšířilo jejich znalosti a povědomí o světě. Aktivně se zapojili do interaktivních aktivit, jako výroba afrických masek a šperků. Hudební a taneční aktivity poskytly žákům možnost vyzkoušet si africké tance a hudební nástroje, což bylo přijato s nadšením. Žáci se také naučili o typických afrických zvířatech a rostlinách a pochopili význam ochrany přírody.

Mgr. Kateřina Srkalová

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO – krajské kolo

Krajského kola rukodělné soutěže pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje se za naši školu se 16. 5. 2024 zúčastnili dva žáci se svými pracemi. Evžen Chalupnyk, žák druhého stupně ZŠ speciální 8. ročníku získal v kategorii A2 3. Místo, za exponát s názvem Na obláčku. Diplom za účast získala Kaleta Viktorie Timea, žákyně prvního stupně ZŠ 3. ročníku za práci s názvem Zábavné tkaní.

Zapsala: Wagerová