Kotec – klub Relax

Dne 18. 06. 2024 se žáci 4. a 5. ročníku ZŠ a ZŠ speciální zúčastnili preventivního programu zaměřeného především na prevenci záškoláctví, informování o nebezpečích spojených s užíváním tabákových výrobků a představení letního programu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Tachově – klub Relax. Program prevence záškoláctví obsahoval prezentaci a aktivity zaměřené na zvýšené povědomí o důležitosti pravidelné školní docházky. Žáci se dozvěděli o důsledcích záškoláctví na jejich vzdělání a budoucí kariéru.V programu o nebezpečí tabákových výrobků byli žáci informováni o zdravotních rizicích spojených s užíváním tabáku pomocí věkově přiměřených materiálů, jako jsou komiksy, videa, prezentace a diskuse. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Tachově žákům také představilo letní program, který nabízí bezpečné a stimulující prostředí, ve kterém děti mohou trávit volný čas v průběhu letních prázdnin. Aktivity v klubu zahrnují sportovní hry, kreativní dílny, výlety a vzdělávací workshopy, které podporují jejich sociální a osobnostní rozvoj. Poté se žáci seznámili se zázemím klubu Relax a vyzkoušeli si některé z nabízených aktivit. Preventivní program byl pro žáky komplexním přístupem k prevenci záškoláctví a užívání tabákových výrobků. Program kladl důraz na vzdělávání, osobní rozvoj a bezpečné prostředí pro děti, což přispívá k jejich celkovému zdraví a pohodě.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Srkalová