Tematické vyučování – Zdravý životní styl.

Dne 15. 2. 2024 si žáci ZŠ speciální IX. třídy vyprávěli o tom, co zahrnuje zdravý životní styl. Jak je důležitá zdravá výživa, vitamíny, pohyb i odpočinek. Ochutnali některé ovoce i zeleninu, poznávali je i se zavázanýma očima. Ukázali si potravinovou pyramidu. Připomněli si důležitost prevence – předcházení nemocem. Na závěr jsme si zacvičili, abychom zlepšili své pohybové dovednosti.

Zapsala: Wagerová

Ochutnávkový koš – Madeta

Ve dnech 24. 1. a 25. 1. 2024 se žáci ZŠS I. stupeň seznámili s výrobky, které obdrželi od firmy Madeta v ochutnávkovém koši v rámci projektu „MLÉKO DO ŠKOL“. Tvarohy a jogurty, které koš obsahoval, by se daly využít na mnoho způsobů, a tak bylo třeba se domluvit. Jednohlasně zvítězila sladká varianta. Žáci si ještě donesli piškoty a pár drobností a výroba ve školní kuchyňce mohla začít. Šlehalo se, mixovalo, vrstvilo i vařilo. Když bylo vše hotovo, před žáky ležel krásný tvarohovo-jogurtový dort ve tvaru srdce zalitý pudinkem z broskvového džusu.

Po práci, jak je známo, je potřeba pořádně uklidit. I tohoto úkol se žáci zhostili znamenitě.

Pak ale přišlo to nejhorší!!! Musí se čekat do druhého dne, až vše řádně utuhne a všechny ty dobroty se spojí v tu nejlepší chuť. A JE TO TADY! JDE SE KRÁJET A HODOVAT!

Vypracovala: Iva Kratochvílová, DiS.

Tematické vyučování – Naše vesnice

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se 9.1. a 10.1. učili správně zvládnout přiměřené pracovní dovednosti a utvářet tak kladný vztah k manuálním dovednostem. Pracovali se dřevem, opracovávali ho smirkovým papírem. Pracovali podle jednoduchého pracovního návodu a podle pokynů učitele. Barvou pak dřevěné hranoly proměnili na krásné domečky, ze kterých nakonec vznikla vesnice, kde všem dobře je jménem – Dobřeje.

Tři králové

Žáci ZŠS VI. B Milíře prožili tematický den spojený se svátkem Tři králové. Vyslechli si legendu o králích z Východu. Následně vytvořili koláž, kde měli možnost ztvárnit Kašpara, Melichara a Baltazara. Pomocí koledy My tři králové procvičili doslova tělo i mysl, když propojili improvizovaný pohyb se zpěvem, pobrukováním a poslechem.

Vypracovala: Bc. Petra Kapitánová, Lenka Šperlová

Zdobení perníčků

Dne 14. 12. 2023 se žáci VI. A třídy ZŠ speciální zúčastnili projektového dne Zdobení perníčků. Zdobení perníčků přineslo žákům vhled do tradičních vánočních zvyků a tradic. Projekt tak sloužil jako forma vzdělávání o kulturních hodnotách spojených s vánočními svátky. Přestože šlo o individuální zdobení perníčků, projekt podporoval i týmovou spolupráci. Žáci se mezi sebou radili, sdíleli nápady a vzájemně se inspirovali, což přispělo k vytváření pozitivního prostředí. Na závěr mohli spolužáci, pedagogové i rodiče obdivovat práci žáků a ocenit různorodost jejich perníčků.

Tematické vyučování – Vánoce – 6.12. – 7.12. 2023

Žáci ZŠ speciální IX. třídy si zpříjemnili adventní čas. Poslechli si pověsti o Svatém Mikuláši, připomněli si vánoční tradice a vyzdobili si třídu. Vyráběli z přírodnin přáníčka – domečky. Z větví a ozdob si vyzdobili adventní věnec, svícen a glazovali keramiku. Mladší žáci vybarvovali vánoční omalovánky a všichni se příjemně naladili vánoční hudbou.

Čertí škola

V úterý 5. prosince 2023 se žáci VI.A třídy ZŠ speciální zúčastnili projektového dne Čertí škola. Tento den byl pro žáky zážitkem, plným edukativních a zábavných aktivit. Příběh a následná diskuse o Sv. Mikuláši pomohla žákům lépe porozumět české tradici spojené s čerty a andělem. Pracovní listy zaměřené na řečovou výchovu, čtení a počty, poskytly komplexní vzdělávací zážitek, zahrnující různé oblasti učiva. Žáci se naučili čertovskou básničku, procvičili si mluvidla, zahráli si paměťové hry a mnoho dalšího. Na závěr se při hodině tělesné výchovy aktivně zapojili do čertí dráhy, při níž prošli různými stanovišti, spojenými s čertovskými úkoly a výzvami. Projektový den nejen rozvíjel dovednosti žáků, ale také poskytl prostor pro týmovou spolupráci a komunikaci mezi žáky.

Tematické vyučování – „Den s pohádkou“

Žáci ZŠ speciální IX. třídy zažili pohádkový den. Poslechli si pohádku o Sněhurce a sedmi trpaslících z knihy Z pohádky do pohádky. Vybarvili k ní veselé omalovánky. Skládali dějové obrázky k pohádce O Budulínkovi. Zahráli jsme si na divadlo. Nejdříve žáci shlédli maňáskové představení „Jak Mikuláš a Čert slavili Vánoce“, pak si sami zahráli divadlo s různými maňásky. Nakonec si zacvičili při písničkách z pohádek.

Aby tělo nebolelo

Dne 21. 11. 2023 se žáci 1. a 2. stupně ZŠ a ZŠ speciální zúčastnili projektového vyučování „Aby tělo nebolelo“ v rámci šablon OP JAK. Žáci si prošli teoretickou částí, kde se dozvěděli nové informace o stavbě těla tvořené kostrou, svaly a kůží. Vše si ukázali na svém těle nebo na modelech. V praktické části pak uplatnili své získané vědomosti s lektorkou Bc. Michaelou Matouškovou a učili se nové pohybové stereotypy (stoj, sed, chůzi) a správné držení těla v prevenci skoliózy. Seznámili se s cviky léčebné tělesné výchovy a prvky jógy.