Kotec – klub Relax

Dne 18. 06. 2024 se žáci 4. a 5. ročníku ZŠ a ZŠ speciální zúčastnili preventivního programu zaměřeného především na prevenci záškoláctví, informování o nebezpečích spojených s užíváním tabákových výrobků a představení letního programu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Tachově – klub Relax. Program prevence záškoláctví obsahoval prezentaci a aktivity zaměřené na zvýšené povědomí o důležitosti pravidelné školní docházky. Žáci se dozvěděli o důsledcích záškoláctví na jejich vzdělání a budoucí kariéru.V programu o nebezpečí tabákových výrobků byli žáci informováni o zdravotních rizicích spojených s užíváním tabáku pomocí věkově přiměřených materiálů, jako jsou komiksy, videa, prezentace a diskuse. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Tachově žákům také představilo letní program, který nabízí bezpečné a stimulující prostředí, ve kterém děti mohou trávit volný čas v průběhu letních prázdnin. Aktivity v klubu zahrnují sportovní hry, kreativní dílny, výlety a vzdělávací workshopy, které podporují jejich sociální a osobnostní rozvoj. Poté se žáci seznámili se zázemím klubu Relax a vyzkoušeli si některé z nabízených aktivit. Preventivní program byl pro žáky komplexním přístupem k prevenci záškoláctví a užívání tabákových výrobků. Program kladl důraz na vzdělávání, osobní rozvoj a bezpečné prostředí pro děti, což přispívá k jejich celkovému zdraví a pohodě.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Srkalová

Tematické vyučování – Těšíme se na prázdniny

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se už těší na prázdniny. Vyprávěli si, jak budou s rodiči trávit letošní prázdniny. Prohlíželi si obrázky, kde popisovali, co děti na obrázku dělají, jak sportují, nebo kam se s rodiči vypravili. Někteří do lesa na houby, jiní k babičce na vesnici, nebo plánují koupání u moře, ale všichni už se moc těší.

Zapsala: Wagerová

Den Afriky

Projektový den „Den Afriky“ byl velmi úspěšný a přínosný. Žáci VI. A třídy ZŠ speciální se seznámili s geografickými a kulturními aspekty afrického kontinentu, což rozšířilo jejich znalosti a povědomí o světě. Aktivně se zapojili do interaktivních aktivit, jako výroba afrických masek a šperků. Hudební a taneční aktivity poskytly žákům možnost vyzkoušet si africké tance a hudební nástroje, což bylo přijato s nadšením. Žáci se také naučili o typických afrických zvířatech a rostlinách a pochopili význam ochrany přírody.

Mgr. Kateřina Srkalová

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO – krajské kolo

Krajského kola rukodělné soutěže pro žáky a žákyně škol Plzeňského kraje se za naši školu se 16. 5. 2024 zúčastnili dva žáci se svými pracemi. Evžen Chalupnyk, žák druhého stupně ZŠ speciální 8. ročníku získal v kategorii A2 3. Místo, za exponát s názvem Na obláčku. Diplom za účast získala Kaleta Viktorie Timea, žákyně prvního stupně ZŠ 3. ročníku za práci s názvem Zábavné tkaní.

Zapsala: Wagerová

Tematické vyučování – Den vody

Žáci ZŠ speciální se dne 15. 5. 2024 učili o tom, jak je voda důležitá v životě člověka a jak s ní máme šetřit. Seznámili se s koloběhem vody v přírodě, vypracovali pracovní listy na toto téma. Pojmenovali jednotlivá skupenství vody, ochutnali vodu pitnou, ochucenou i neochucenou. Poslechli si zvuky vodopádů, moře, deště i řeky. Nejlépe se s vodou seznámili v přírodě.

Zapsala:Wagerová

Den květin – tematické vyučování

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se 2. 5. 2024 učili znát význam rostlin pro život člověka. Poznávali a pojmenovávali některé jarní květiny prostřednictvím fotografií a pracovních listů. Někteří žáci třídili barevné květiny, a jiní si nalepili Jarní vílu. Krásnými metalickými vodovými barvami vybarvovali květinové omalovánky. Na závěr si zahráli pohybovou hru Na motýly a květiny.

Vypracovala Jitka Wagerová