Velikonoční olympiáda v digitálním chytání vajíček

Dne 14. března a 4. dubna 2024 se žáci 4., 5., 8. a 9. ročníku ZŠ zúčastnili Velikonoční olympiády v digitálním chytání vajíček. S retro digitální hrou se seznámili již v prosinci 2023 při Vánoční olympiádě v digitálním koulování. Společně jsme na tabuli navrhli tabulku, kterou si žáci překreslili na papír. Do tabulky zaznamenali jména všech žáků a počet nachytaných vajíček.
Hru každému hráči odstartovali spolužáci a herní čas měřili na stopkách. Celou hru společně sledovali na interaktivní tabuli – záznam se přenášel pomocí vizualizéru.
O fandění tak nebyla nouze.
4. dubna 2024 jsme vyhodnotili soutěž a vyhlásili vítěznou třídu, která nachytala nejvíce vajíček. Té jsme ve Wordu nakreslili diplom. O 1 bod zvítězil 8. a 9. ročník.
Na závěr si žáci vytvořili tabulky v Micr. Excelu a výsledky olympiády přepsali do digitální podoby.
Žáci si při práci s digitálními pomůckami rozvinuli digitální kompetence. Využili tato digitální zařízení: digitální hru, interaktivní tabuli, vizualizér, mobilní telefon, PC a tiskárnu.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Mezinárodní den mrkve

Mezinárodní den mrkve se slaví každý rok 4. dubna. Také žáci 4. a 5. ročníku si dne 4. 4. 2024 tento den připomněli a zapojili se do celoškolního Dne mrkve a přišli v oranžovém
oblečení a doplňcích. Od spolužáků ze 2. stupně dostali na ochutnání vynikající mrkvový salát.

Bc. Lucie Šlapáková, Dagmar Kilkovská

Tematické vyučování – Den mrkve.

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se 4. 4. 2024 sešli v oranžové barvě a zahráli si na mrkve. Dozvěděli se, proč je pro nás mrkev hodně zdravá a jaké vitamíny z ní pro tělo získáme. Někteří žáci třídili kostky a díly stavebnic oranžové barvy. Jiní počítali, kolik mrkví zasadili. Při výtvarné výchově žáci stříhali předkreslené tvary mrkve a nalepili jsme je na čtvrtky. Odměnou byla zdravá, nastrouhaná mrkev s jablkem, kterou nám připravili starší spolužáci a sladkou tečkou byly mafiny s mrkvičkou, které nám upekla paní Velichová.

Zapsala: Wagerová

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2024/2025

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ZŠ – samostatně zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, ZŠ speciální

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2024/2025:
10. dubna 2024, 14.00h – 16.00h

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2023/2024.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:

  • písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
  • kopii rodného listu dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 24. 4. 2024.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz
datová schránka: ygkj58k

 

Dokument k akci ke stažení Plakát zápis do 1. třídy-1

Velikonoce

Blíží se Velikonoce. Žáci si ve školní družině připravují zahrádku. Vybrali si omalovánku domeček, kterou vybarvili dle svého. Ze špachtlí slepili plot a do mističek zaseli obilí.

Vše slepili k sobě a vytvořili domeček se zahrádkou. Nyní už jen zalévat a čekat, až se zahrádky zazelenají a budou připravené pro velikonočního zajíčka. Hotové zahrádky si žáci domů odnesou 27. 3. 2024.

Vypracovala: I. Kratochvílová DiS.

Jarní víla

Žáci si ve školní družině, při povídání o blížícím se jaru, vyrobili krásnou jarní vílu. Září barvami, které se na svět klubou ze svěží zelené trávy. Žáci si zvolili kombinaci barevných papírů a spojili je v krásné jarní šaty. Vílu pověsili ve třídě ŠD v první jarní den 20. 3. 2024.

Vypracovala: I. Kratochvílová DiS.

Plavecká škola – zima 2024

Dne 19. března 2024 proběhla poslední hodina plaveckého výcviku v tachovském bazénu, kterého se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku ZŠ. Poslední hodinu si žáci
velice užili a byli smutní, že výcvik tak rychle utekl. Za obdržené diplomy plavčicím žáci děkují a děkují také za vše, co je naučily.

Mgr. Helena Frýblová a Bc. Lucie Šlapáková