Ukliďme Česko

V pátek 26. 4. 2024 žáci ZŠ a ZŠS v rámci školní akce Ukliďme Česko, uklízeli v okolí školy. Obdrželi rukavice a pytle a vyrazili různými trasami až ke škole na Světcích, kde si upekli špekáčky. Během cesty jsme si povídali o důležitosti čistého životního prostředí.

Organizátorka akce: Mgr. Dagmar Esserová
Zapsala: Bc. Lucie Šlapáková