Slavnostní otevření odborných učeben a výtahu

Dne 21. 12. 2022 se ve škole uskutečnilo slavnostní otevření odborných učeben (3 tréninkových pracovišť) a nové přístavby s výtahem. Slavnostní otevření odborných učeben a výtahu bylo spojeno s tradiční školní akcí a to vánočním zpíváním na schodech. Toto předvánoční setkání pedagogičtí pracovníci a žáci školy realizují pro zákonné zástupce, bývalé zaměstnance školy, přátele školy a pozvané hosty. Je to vždy příjemně prožitý předvánoční okamžik.