Den vědy a techniky

Dne 10. 11. 2017 se žáci naší školy zúčastnili Dne vědy a techniky v Muzeu Českého lesa v Tachově. Zde žáci byli seznámeni s významem vědy pro život. Seznámili se s historií Tachova, porovnali dnešní a historické fotografie. Seznámili se s technickými konstrukcemi, které sestrojili žáci tachovských středních škol. Dále s expozicemi o přírodě Českého lesa a pracovali s mikroskopy, kde pozorovali rostlinné exponáty a jejich buňky.

Vypracovala: 10. 11. 2017 Helena Zachová