Základní škola

Historie školy

Jak to na naší škole vypadalo dříve si přečteme v kronice, která zachycuje více než padesátiletou historii školského zařízení, které vždy pomáhalo těm nejpotřebnějším – dětem s mentálním postižením.

1.9.1949 byla naše škola zřízena jako škola pro mládež vyžadující zvláštní péči. V dnes již neexistující budově začal jeden ředitel a jedna učitelka vyučovat 15 dětí. Počet dětí, tříd i učitelů se však zvětšoval. V roce 1950 se učilo již ve 4 třídách a součástí školy se stal i dětský domov s internátem. Otevřely se nové třídy v Boru a v Plané. V samotném Tachově se učilo na třech místech.

A tak se během dalších let opravovalo, rekonstruovalo, rozšiřovalo, slučovalo, rušilo i znovu otevíralo jak život a vyhlášky vyžadovaly.

V roce 1986 se děti, rodiče i učitelé dočkali. Byla postavena nová budova. Bylo zde vše podstatné – učebny, dílny, kuchyňka. Ale! Třídy svou velikostí neodpovídají kapacitě 12 dětí, ty se do třídy vejdou, ale již nic navíc. Dílny svými rozměry rovněž neodpovídají normám, kuchyňka je maličká, nejdou vybudovat odborné učebny – není kde, chybí sborovna pro učitele a co je nejpodstatnější, chybí tělocvična, venkovní sportovní areál patřící škole, vetší prostor pro scházení se žáků k akcím.

skolaMůžeme používat městský stadion, platíme pronájem jiným školám za tělocvičnu, pronajímali jsme si sokolovnu. Dále používáme hřiště patřící dětskému domovu, jako tělocvična v případě dobrého počasí slouží okolní nádherná příroda.

Souběžně s růstem počtu dětí se rozšiřovala nabídka vyučovacích programů.V roce 1993 byly otevřeny dvě třídy pomocné školy, v roce 2000 se začalo vyučovat ve třídě přípravného stupně a od roku 2005 škola pořádá kurzy k doplnění vzdělání poskytovaného pomocnou školou.

Ve školním roce 2009/2010 navštěvuje naší školu 140 žáků a 9 kurzistů.

Od 1.1.2006 se jmenujeme Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995, jsme právnickou osobou, která sdružuje základní školu praktickou, základní školu speciální, školní družinu a internát. Pracoviště jsou v Tachově – Zde je ZŠ praktická od 1. – 9. třídy a jedna třída ZŠ speciální, družina a internát. V Boru je ZŠ praktická 1. – 5. ročník, v Ústavu soc.péče na Milířích máme jednu třídu ZŠ speciální, přípravný stupeň a jsou zde i kurzisti. Jsou to všechno děti umístněné do ústavu, kterým škola zajišťuje základní vzdělávání dle jejich schopností a možností.

Vzdělávací program je sestaven jako otevřený systém, který umožňuje respektovat stupeň a typ postižení. Ve všech předmětech je kladen důraz na praktické využití. Většina našich žáků je bez problémů přijata na odborná učiliště.

Je za námi 60 let poctivé práce a tradice zavazuje. Tak ať slouží naše škola i v dalších letech ku prospěchu všem.

skola_letecky