Tematické vyučování – DEN V PŘÍRODĚ – 13. 9. 2016

Akce ZŠS III. třída

Tematického vyučování se zúčastnili žáci ZŠ speciální III. třídy. Žáci se vypravili na delší vycházku do přírody, vyzkoušeli si chůzi i běh přírodním terénem. V Aleji pozorovali vzrostlé listnaté stromy a nasbírali jsme si některé přírodniny na vyrábění. V zahradách u minerálky jsme viděli jabloně s jablíčky. Ve škole jsme pak vyráběli obrázky z přírodnin.

2016-denvprirode01 2016-denvprirode02 2016-denvprirode03 2016-denvprirode04 2016-denvprirode05 2016-denvprirode06