Tematické vyučování – DEN KVĚTIN – 16. 5. 2017

Dne květin se účastnilo 5 žáků ZŠ speciální III. Třídy. Seznámili se s nejrůznějšími druhy květin jarních i letních. Nakresli jsme si tvary květin formou grafomotorického cvičení. Společně jsme pečovali o květiny ve třídě. Na vycházce jsme pozorovali květiny na záhonech. Na závěr jsme si vyrobili květiny, které ozdobí prostory naší školy.