Tématické vyučování Mořský svět 5. 3. – 16. 3. 2018.

Zůstaly už jen vzpomínky na tématické vyučování Mořský svět 5. 3. – 16. 3. 2018.

Tématického vyučování se účastnili všichni žáci školy, včetně naší mateřské školy. Aktivity se lišily v jednotlivých předmětech jednotlivých ročníků. Žáci se účastnili výzdoby třídy, nástěnek, chodeb školy. Malovali, kreslili, vykreslovali, lepili, stříhali, skládali, sestavovali, pracovali s různým materiálem. Také při PV v kuchyňce se projevilo naše téma – upekli jsme dort ve tvaru ryby a nazdobili. Tahle sladká ryba nebyla tak zdravá, jako mořské plody, ale chutnala výborně.

Motivačně byly oživeny všechny předměty. Stavěli jsme na aktivitě a zvídavosti žáků. Byla jim rozvíjena fantazie a představivost velkým množstvím nabídnutého materiálu, pomůcek (obrázky, knihy, filmy, didaktické hry).

Naši žáci mateřskou školu navštívili a prohlédli si jejich krásnou výzdobu. I mateřská škola oplatila návštěvu a přišla se podívat na naši výzdobu.
Vyvrcholením byla výstava fotografií PAF a výtvarných prací žáků.

Žáci získávali nové vědomosti aktivně – kdy si mohli z jednotlivých knih vybrat to, co je zajímá, pasivně – zdroj informací z obrazového materiálu, filmů.
Motivačně byly oživeny všechny předměty, stavělo se na aktivitě a zvídavosti žáků. Byla jim rozvíjena fantazie a představivost velkým množstvím nabídnutého materiálu, pomůcek (obrázky, knihy, filmy, didaktické hry).

Sami se účastnili výzdoby třídy, nástěnek, chodeb školy. Malovali, kreslili, vykreslovali, lepili, stříhali, skládali, sestavovali, pracovali s různým materiálem.

Využili jsme i plaveckého výcviku 3. a 4. r., kde byli žáci také motivováni – zejména delfíny a potápěči. V závěrečné hodině výcviku měli možnost ti odvážnější si zahrát na potápěče a potápět s kyslíkovým přístrojem. 1. a 2. ročník měl při Tv motivační hudební aktivitu, kterou vyjádřili pohybem – rejdili po mořském dně, zdolávali překážky, hledali si úkryty, předváděli delfíny, žraloky, chobotnice.

Také při PV v kuchyňce se projevilo naše téma – upekli jsme dort ve tvaru ryby a nazdobili. Tahle sladká ryba nebyla tak zdravá, jako mořské plody, ale chutnala výborně.

Tématické vyučování měli také na naší kmenové mateřské škole, kterou jsme navštívili a prohlédli si jejich krásnou výzdobu. I naše kmenová mateřská škola oplatila návštěvu a přišla se podívat na naši výzdobu.

Vyvrcholením tématického vyučování byl festival PAF 23. 3. 2018 v prostorách kina Mže, kde byly vystaveny soutěžící fotografie a výtvarné práce žáků. Žáci se účastnili přednášky a shlédli dva filmy. Nemůžeme opomenout aktivitu našich žáků, která se projevila i zde, zapojili se také do výzdoby sálu, kde se konala výstava.

zde je odkaz na originální dokument