Preventivní programy – Principy aktivního naslouchání a kyberšikana a bezpečnost v internetovém prostředí

V rámci prevence rizikového chování žáků škola v průběhu dubna a května 2018 zrealizovala ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Tachově preventivní programy pro žáky1. a 2. stupně.

Program pro žáky 1. stupně Principy aktivního naslouchání byl zaměřený na seznámení se s prvky aktivního naslouchání, s verbální a neverbální komunikací. Žáci ve skupinách nacvičovali komunikační dovednosti zaměřené na spolupráci jednotlivců.

Program pro žáky 2. stupně Kyberšikana, Bezpečnost v internetovém prostředí žáky VI., VII. třídy seznámil s problematikou kyberšikany a naučil je jak předcházet rizikovému chování v internetovém online prostředí. Žáci VII. třídy besedovali o zdravých partnerských vztazích, svobodném rozhodování. Tématem bylo bezpečné sexuální chování a sexuální identita.

Děkujeme za realizaci preventivních programů lektorce Mgr. Petře Veselé.

V Tachově dne 30. 5. 2018 Vypracovala S. Kratochvílová