Ekologické hrátky

V úterý dne 15. února 2022 se žáci 1. stupně ZŠ a ZŠS zúčastnili ekologického vzdělávacího programu „Ekologické hrátky“ s paní magistrou Kateřinou Dvořákovou.
V první části programu pod názvem „Jak se mají zvířátka v zimě“ si žáci zopakovali a pojmenovali, která lesní zvířátka znají. Žáci se dozvěděli, která zvířátka přes zimu spí a jak dlouho. Byl jim vysvětlen celý proces před ulehnutím k zimnímu spánku až po probuzení. Dále se žáci seznámili s pelíšky zvířátek, zahráli si hru na netopýry, hledali zvířecí stopy, vyrobili bio krmítko pro ptáčky, atd.

Na druhou část programu, která byla pod názvem „Se skřítkem Mrazílkem do lesa i na louku“ se žáci přesunuli k řece Mži do Knížecí aleje. Na stromy rozmístili bio krmítka, zahráli si hry se skřítkem Mrazílkem další hry a odlili psí stopu ze sádry.

Ekologické hrátky si žáci velice užili.

Pedagogický dohled:
Frýblová, Kilkovská, Novotná, Šlapáková, Štěpáníková