Lidové kroje – Polomka

Ve čtvrtek dne 7. dubna 2022 proběhl ve 4. a 5. roč. ZŠ tématický den „Lidové kroje – Polomka“.

Žáci se seznámili s lidovou tvořivostí – lidovými kroji a řemeslnou tvorbou. Shlédli videa na téma lidové kroje, oblékání kroje, popis jednotlivých částí kroje a kroje Slovenska. Byl jim představen originál slovenského kroje z vesnice Polomka. Při návštěvě muzea v Tachově viděli nejen vystavené lidové kroje, ale také pracovní nástroje, světnici a další. Poslední hodinu si kroj vybarvili podle vlastní fantazie. Tématický den byl pro žáky velice přínosný.

Zpracovala: Bc. Lucie Šlapáková