Nic není nemožné – vánoce ve světě

Dne 7. 11. 2022 se ve škole konala přednáška a beseda s cestovatelem panem Jakubem Greschlem. Tento mladý muž se s námi přijel podělit o své zážitky ze svého cestování a přiblížit žákům, jak se slaví Vánoce v různých částech světa.