projekt „Čteme dětem“

V rámci projektu „Čteme dětem“ se u dětí z MŠ snažíme budovat jejich zájem o knihy, motivovat je ke čtení a také rozvíjet jejich mluvenou řeč. Společně jsme také navštívili knihkupectví, kde si děti mohly prohlédnout knihy, které je zaujaly.