Den otevřených dveří v Mraveništi

Dne 11. 9. 2023 navštívili žáci druhého stupně naší školy Dům dětí Mraveniště v Tachově. Zde byli seznámeni s nabídkou zájmových kroužků na tento školní rok. Prohlédli si vybavení učeben a ukázky náplně jednotlivých kroužků.

 

Vypracovali: Iveta Kubíčková, Helena Zachová, Pavel Kaleja