Úvod do canisterapie a psí plemena

Dne 18. září 2023 byla pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ a ZŠS (v rámci šablon I OP JAK) připravena tematická vyučovací hodina s názvem „Úvod do canisterapie a psí plemena“. Hned na začátku hodiny si žáci pohladili pomyslného psa, popsali ho a zpaměti nakreslili. Dále žáci shlédli film, ve kterém se seznámili s 10 nejoblíbenějšími psími plemeny a canisterapií. S canisterapií budou žáci pokračovat také následující den, kdy k nám do školy zavítá canisterapeutický pes.
V poslední části vyučovací hodiny si žáci zahráli kvíz, ve kterém měli psí plemena poznávat. A úplně na závěr měli za úkol správně spojit obrázek s názvem psa.
Žáci si rozšířili znalosti v oblasti psích plemen a canisterapie.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková