Play in English – využití digitálních technologií při výuce AJ

Dne 13. listopadu 2023 se žáci 3., 4., 5., 8. a 9. ročníku ZŠ v hodině anglického jazyka učili za pomoci digitálních technologií. Procvičili si slovní zásobu, opis vět, mluvení, čtení,
poslech, doplňování chybějících písmen do slov, zadávání a plnění instrukcí v anglickém jazyce a také rozvinuli digitální kompetenci neboli schopnost používat znalosti a dovednosti
v oblasti digitálních technologií zodpovědně, samostatně a vhodným způsobem v kontextu práce, zábavy či vzdělávání.

Na 7 stanovištích pracovali na těchto digitálních pomůckách:

LCD tabulka, Albi tužka a kniha, tablet, notebook, PC, Beebot, robot – mluvící kocour a kaktus, rádio. Po zaznění časového signálu se přesunuli na další stanoviště.

Hodina utekla jako voda a žáci odcházeli nadšeni.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková