Svatý Martin

Tématický den Svatý Martin na bílém koni pro žáky VI. A třídy ZŠ speciální, který se uskutečnil 10. 11. 2023, byl bohatým a inspirativním zážitkem, který spojil vzdělávání a zábavu. Tato akce nabídla žákům širokou škálu aktivit, které propojily všechny vyučovací předměty daného dne. V rámci tématického dne žáci nejen získali nové poznatky, ale také si je osvojili prostřednictvím vzdělávacích her. Součástí programu byla vycházka spojená s plněním svatomartinských úkolů. Pracovní listy a vlastní tvorba výtvarných prací přispěly k rozvoji kreativity a schopnosti se vyjadřovat. Vlastními malbami žáci přispěli k vytvoření příjemné atmosféry ve třídě. Tématický den Svatý Martin na bílém koni byl pro žáky obohacujícím zážitkem.