Recyklohraní

V rámci programu recyklohraní škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů