Slavnostní předání vysvědčení

Dne 30. června 2023 proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům 2. stupně ZŠ. Slavnostní akt se konal v krásných prostorách obřadní síně tachovského zámku. Vycházející žáci 9. ročníku ZŠ obdrželi pamětní listy a dárek. Žáci také předali dárek a květiny třídním učitelkám. Potleskem a pochvalným listem byli odměněni žáci, kteří na vysvědčení dostali samé jedničky.

Velice gratulujeme!
Potěšila nás také účast zákonných zástupců, kteří své děti přišli v tak krásný den podpořit.
Všem přejeme krásné, slunečné prázdiny!

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková