Mateřská škola

Charakteristika mateřské školy:

Budova mateřské školy v Slovenské ulici č.p. 969 pochází z roku 1922, provoz mateřské školy byl zahájen 20.5.1963 jako mateřská škola běžného typu.

Od září 1985 zde byla zřízena třída logopedická, od školního roku 1986/1987 došlo ke zřízení Zvláštní mateřské školy, ta byla později přejmenována na Speciální mateřskou školu pro mentálně postižené.
Od 1.1.1996 byla ustanovena Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči, zřizovatel MŠMT ČR, od 1. 7. 2001 se stal zřizovatelem školy Plzeňský kraj. V současné době, tj. od 1.9.2009 je škola sloučena se Základní školou, Tachov, Petra Jilemnického 1995 (škola pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami).

Mateřská škola má dvě třídy s celkovou kapacitou 24 dětí. Každá třída má dvě místnosti, které vyhovují skupinovým a individuálním činnostem dětí. Pro individuální logopedii a speciální cvičení (s využíváním speciálních didaktických materiálů, pomůcek a metod práce) je vyhrazena místnost sloužící i k odpočinku a relaxaci dětí. Školní zahradu lze částečně využívat k některým pohybovým aktivitám a vzdělávacím činnostem. Ve školním roce 2009/2010 bude docházet k postupné úpravě a modernizaci školní zahrady.

Škola je umístěna v centru města. Výhodou je velká dostupnost, která umožňuje prožitkové učení dětí. Děti mají možnost krásných vycházek a her v přírodě a poznávání přírody v blízkém okolí. Všechny vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

  • adresa: Slovenská 969, 347 01 Tachov

  • pevná linka: 374 722 142

  • mobil MŠ: 606 201 236

  • pracovní doba: 6,30 – 16,00 hod.

ms ms22015-skolka12015-skolka22015-skolka32015-skolka42015-skolka62015-skolka72015-skolka92015-skolka102015-skolka112015-skolka122015-skolka132015-skolka142015-skolka152015-skolka162015-skolka172015-skolka182015-skolka192015-skolka202015-skolka212015-skolka222015-skolka242015-skolka252015-skolka262015-skolka272015-skolka292015-skolka302015-skolka312015-skolka322015-skolka352015-skolka362015-skolka372015-skolka382015-skolka392015-skolka432015-skolka442015-skolka452015-skolka522015-skolka53