Zápis do Mateřské školy

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 V MATEŘSKÉ ŠKOLE, SLOVENSKÁ 969, TACHOV

Dne 13. 5. 2024, 10h – 15h

Zveme všechny, kteří mají zájem prohlédnout si prostory mateřské školy. Mateřská škola je součástí Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995. Organizace je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, školskou službu poskytuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ a žákům se zdravotním postižením v ZŠ.

Zákonní zástupci při zápisu svého dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží:
• doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna)
• rodný list dítěte
• občanský průkaz.

Zpracovala: Mgr. Lucie Brutovská André

Mgr. Lenka Hovězáková
ředitelka školy

 

soubor ke stažení zde:  zápis 2024-2025