Preventivní program policie ČR – „Ajaxův zápisník“

V Tachově dne 1. 10. 2009
Prevence rizikového chování – preventivní program Policie ČR

Ve školním roce 2009/2010 se žáci základní školy zapojili do preventivního programu Police ČR – „Ajaxův zápisník“.

Preventivní program bude začleněn do vyučovacích předmětů:

  • vlastivěda,
  • český jazyk (čtení),
  • tělesná výchova,
  • doplňovací hodina.

Do programu bylo zapojeno:

  • 6 žáků 3. ročníku školy,
  • 7 žáků 4. ročníku školy,
  • 9 žáků třídy V. A,
  • 7 žáků třídy V. B,

celkem tedy 29 žáků školy.

Mgr. Lenka Hovězáková
ředitelka školy