PLODY PODZIMU – 27.9. – 1.10. 2021

V posledním zářijovém týdnu jsme ve školní družině vyráběli z podzimních plodů ze zahrady i z lesa. Žáci si vytvořili podzimníčky z brambor, tiskátka, houbičky a nechyběly ani pečené brambory.

Zapsala: Petra Novotná