Preventivní programy – duben 2017

V rámci prevence rizikového chování žáků škola v průběhu dubna 2017 zrealizovala ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Tachově preventivní programy pro žáky.

  • Program pro žáky 1. stupně Respekt k druhým a pravidlům byl zaměřený na podporu pozitivního emočního sociálního klimatu třídy, podporu pozitivní zpětné vazby, respektu k pravidlům vůči jednotlivci. Žáci pod vedením lektorky pracovali s pracovními listy, ve skupinách nacvičovali komunikační dovednosti zaměřené na spolupráci jednotlivců.
  • Program pro žáky 2. stupně Bezpečnost v internetovém prostředí měl za cíl žákům formou besedy, aktivní práce s počítačem ukázat jak předcházet rizikovému chování v online prostředí.

Děkujeme za realizaci preventivních programů lektorce Mgr. Petře Veselé.