Výstava zahrádkářů

Výstava se dětem a paním učitelkám velice líbila a byly nadšené ze všech vystavených exponátů. Děti a zaměstnanci MŠ velmi děkují organizátorům za sponzorský dar a pak zejména panu Klukanovi za jeho sprostředkování a dovoz.