Ručičky kraje a Techmania Science Center Plzeň

Dne 18. 6. 2019 se žáci školy zúčastnili exkurze do Plzně v rámci projektu Střední průmyslové školy Tachov, Světce 1 Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji pořádané pro žáky základních škol v Tachově.
Žáci 2. stupně školy měli exkurzi za odměnu, za usilovnou práci a zájem o tematické vyučování na střední průmyslové škole po celý školní rok 2018/2019. Exkurze motivovala k dalšímu vzdělávání na středních školách.
Na výstavě Ručičky kraje se prezentovali střední školy v jednotlivých stáncích a žáci si vyzkoušeli sestavit různé výrobky, které středoškoláci projektují v rámci výuky. V technickém centru „Techmania“ se seznámili s různými přírodovědnými zákony, které si prakticky vyzkoušeli.

Vypracovala S. Kratochvílová