Zápis žáků do 1. ročníku školy

Dne 6. dubna 2022, 14.00h – 16.00h.

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2021/2022.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:

  • písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
  • kopii rodného listu dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 20. 4. 2022.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz
datová schránka: ygkj58k