Podzimní tvoření dětí z MŠ.

Při cvičení děti pomocí rytmické hry sbíraly listy a společně zdobily strom. V rámci řízených činností pak děti trhaly suché listy a každý si vyrobil opadaný strom a ježka. Veškeré činnosti jsou vždy doplněné říkankou, písní či povídáním o daném tématu.