Speciální pomůcky pro děti

S dětmi v MŠ, které potřebují individuální přístup ohledně mentálního postižení, se pracuje se speciálními pomůckami formou hry.