Čmeláci a včelky

V dubnu se děti v MŠ v rámci pohybových aktivit proměnily na “ Čmeláky a včelky „.