Pomůcky pro žáky se zrakovou vadou

Škola je vybavena, mimo jiné, také pomůckami pro žáky se zrakovou vadou.


Mezi ty patří: speciální čtecí lupa, polohovací stůj, podložka, sešity,
klávesnice, zvukové míče, hmatové míče, magnetická stavebnice atd.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková