Dokončení oslav 70. výročí založení ZŠ a 10. výročí sloučení s MŠ

Dne 28. června 2021 proběhl ve škole slavnostní den, kdy jsme dokončili oslavy 70. výročí založení ZŠ a 10. výročí sloučení s MŠ. Byla představena knížka básniček Calvinovy básničky do kapsy,
jehož autorkou je Bc. Lucie Šlapáková (alias Aalma L.), Knížku básniček ilustrovali žáci ze ZŠ a ZŠS. Jako poděkování obdrželi žáci od autorky knihy angličtiny.


Dále bylo slavnostně odhaleno a představeno nové logo školy. Autorkou je opět Bc. Lucie Šlapáková. Poté se všichni zúčastnění přesunuli na školní zahradu, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení a nakrojil se krásný a hlavně velice chutný dort ve tvaru nového školního loga, který vyrobila Mgr. Helena Frýblová.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková