Digitální učební pomůcky

Ve školních letech 2022/2023 a 2023/2024 byly do ZŠ a MŠ zakoupeny digitální učební pomůcky pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tyto digitální pomůcky napomáhají k rozvoji informatického myšlení a digitální kompetence.
Nyní mají děti a žáci ZŠ a MŠ k dispozici:

Albi tužky, Albi knihy, Albi glóbus, kreativní 3D pera, noteboky, tablety, grafické tablety, LCD tabulky, bee-boty, podložky k bee-botům, Merge Cube – AR vzdělávací kostku, digitální mikroskopy, mobilní tiskárnu COLOP, robot Photon, lupu pro slabozraké včetně příslušenství, software do PC, sluchátka, bezdrátové myši a další příslušenství.

Vše bylo zakoupeno z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z programů:
„Nástroje pro oživení a odolnost – mateřské školy“ – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence;
„Nástroje pro oživení a odolnost – prevence digitální propasti v ZŠ“;
„Nástroje pro oživení a odolnost – základní školy, střední školy a konzervatoř“ – digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence;
„Nástroje pro oživení a odolnost – prevence digitální propasti v ZŠ“.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková