Tematické vyučování – Naše vesnice

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se 9.1. a 10.1. učili správně zvládnout přiměřené pracovní dovednosti a utvářet tak kladný vztah k manuálním dovednostem. Pracovali se dřevem, opracovávali ho smirkovým papírem. Pracovali podle jednoduchého pracovního návodu a podle pokynů učitele. Barvou pak dřevěné hranoly proměnili na krásné domečky, ze kterých nakonec vznikla vesnice, kde všem dobře je jménem – Dobřeje.