Čertoviny

V pátek dne 3. prosince 2021 si žáci ZŠ užili tématický den „Čertoviny“. Seznámili se s českými vánočními tradicemi, shlédli vánoční pohádku Čertoviny, přečetli si vyprávění o svatém Mikuláši. Během dne za nimi také přišli žáci ze 2. stupně ZŠ převlečeni za čerty, anděly a Mikuláše. Během pracovního vyučování si žáci vyrobili velkou hlavu čerta z kartonu. Celý den zněly vánoční koledy jak v českém tak anglickém jazyce.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková