Život žáby

Ve středu dne 23. února 2022 proběhl ve 4. a 5. roč. ZŠ tématický den „Život žáby“. Žáci se seznámili s obojživelníky a životním cyklem žáby. Pozorovali žábu, která je v akváriu ve třídě – o tuto žábu žáci pečují. Shlédli výuková videa na téma obojživelníci, vývojová stádia žáby, různé druhy žab a poslechli si kvákání žab.

Dále si žáci sestavili krychli, na které bylo vyobrazeno vývojové stádium žáby, vyzkoušeli si žabí skákání na trampolíně a namalovali si žábu sedící na listu leknínu. Seznámili se také s anglickou slovní zásobou na toto téma.Celý den se žákům líbil a obohatil je o nové poznatky.

Zpracovala: Bc. Lucie Šlapáková