Školní výlet – Jarní vycházka

Hodnocení:Školní výlet – Jarní vycházka – 22. 4. 2022

Žáci ZŠ speciální VII. třídy vyšli do jarní přírody pozorovat, co se venku změnilo. Na zahrádkách jsme pojmenovávali ovocné stromy. U rybníka jsme si vyprávěli o jarních květinách. Na zahradě jsme se seznámili s prací se zahradním nářadím. Vyplnili jsme pracovní list Jarní procházka. Odměnou pro všechny bylo opékání buřtíků.