Školní výlet – Techmania Science Center v Plzni

Ve středu 27. dubna 2022 se konal školní výlet do Techmanie Science Centra v Plzni. Výletu se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně ZŠ a ZŠS. Tématické expozice věnované vědě a technice se žákům velice líbily. Hravou formou měli žáci možnost přijít na určité technicko-přírodovědné zákonitosti. Vše si osahali a vyzkoušeli.

Interaktivní exponáty jim přiblížily určitý technický či přírodovědný princip formou vlastního prožitku – zkušenosti. Žáci také navštívili 3D Planetárium a shlédli naučný film.

Velice děkujeme za sponzorský dar, díky kterému jsme mohli zaplatit autobus a jet společně do Plzně!

Mgr. Helena Frýblová, Dagmar Kilkovská, Mgr. Iveta Kubíčková, Martina Matoušková,
Bc. Lucie Šlapáková, Renata Šrejmová, Naděžda Štěpáníková, Helena Zachová