Zápis k předškolnímu vzdělávání v MŠ, Slovenská 969, Tachov, na školní rok 2023/2024 a den otevřených dveří

Se koná dne 4. 5. 2023 od 10:00h do 15:00h.

Zákonní zástupci při zápisu svého dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží:
• doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna)
• rodný list dítěte
• občanský průkaz.

Zveme všechny, kteří mají zájem prohlédnout si prostory mateřské školy. Mateřská škola je součástí Základní školy, Tachov, Petra Jilemnického 1995. Organizace je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, školskou službu poskytuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ a žákům se zdravotním postižením v ZŠ.

Zpracovala: Mgr.Lucie Brutovská André

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hovězáková