Kotec – klub Relax

Dne 18. 06. 2024 se žáci 4. a 5. ročníku ZŠ a ZŠ speciální zúčastnili preventivního programu zaměřeného především na prevenci záškoláctví, informování o nebezpečích spojených s užíváním tabákových výrobků a představení letního programu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Tachově – klub Relax. Program prevence záškoláctví obsahoval prezentaci a aktivity zaměřené na zvýšené povědomí o důležitosti pravidelné školní docházky. Žáci se dozvěděli o důsledcích záškoláctví na jejich vzdělání a budoucí kariéru.V programu o nebezpečí tabákových výrobků byli žáci informováni o zdravotních rizicích spojených s užíváním tabáku pomocí věkově přiměřených materiálů, jako jsou komiksy, videa, prezentace a diskuse. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Tachově žákům také představilo letní program, který nabízí bezpečné a stimulující prostředí, ve kterém děti mohou trávit volný čas v průběhu letních prázdnin. Aktivity v klubu zahrnují sportovní hry, kreativní dílny, výlety a vzdělávací workshopy, které podporují jejich sociální a osobnostní rozvoj. Poté se žáci seznámili se zázemím klubu Relax a vyzkoušeli si některé z nabízených aktivit. Preventivní program byl pro žáky komplexním přístupem k prevenci záškoláctví a užívání tabákových výrobků. Program kladl důraz na vzdělávání, osobní rozvoj a bezpečné prostředí pro děti, což přispívá k jejich celkovému zdraví a pohodě.

S pozdravem
Mgr. Kateřina Srkalová

Tematické vyučování – Těšíme se na prázdniny

Žáci ZŠ speciální IX. třídy se už těší na prázdniny. Vyprávěli si, jak budou s rodiči trávit letošní prázdniny. Prohlíželi si obrázky, kde popisovali, co děti na obrázku dělají, jak sportují, nebo kam se s rodiči vypravili. Někteří do lesa na houby, jiní k babičce na vesnici, nebo plánují koupání u moře, ale všichni už se moc těší.

Zapsala: Wagerová

Ukázkový koncert v ZUŠ

Žáci 1. stupně ZŠ navštívili dne 6. 6. 2024 ZUŠ v Tachově. Čekal na ně program s ukázkou jednotlivých oborů, které mohou navštěvovat v ZUŠ. Žáci byli také zapojeni do hry na hudební nástroje, poslechli si koncert různých hudebních nástrojů. Slyšeli např. housle, tahací harmoniku, flétnu, klavír, keyboard atd. Viděli taneční a divadelní vystoupení, malířský ateliér. Žáci byli namotivováni jak smysluplně trávit odpolední volný čas.

Mgr. Helena Frýblová, Dagmar Kilkovská, Bc. Lucie Šlapáková, Naděžda Zušťáková

1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ – projektová výuka na téma ,,Včela“.

Děti se díky velkému množství vzdělávacích aktivit naučily vše o včelkách a jejich pilné práci. Velkým obohacením byla přednáška pana včelaře, kterým dětem zábavnou formou popsal vše o včelách a své práci. Děti vyráběly včelí domečky, zahrály si spoustu tématických pohybových her a a také si samy připravily svačinku s medem.

zapsala Tereza Prouzová

 

Den Afriky

Projektový den „Den Afriky“ byl velmi úspěšný a přínosný. Žáci VI. A třídy ZŠ speciální se seznámili s geografickými a kulturními aspekty afrického kontinentu, což rozšířilo jejich znalosti a povědomí o světě. Aktivně se zapojili do interaktivních aktivit, jako výroba afrických masek a šperků. Hudební a taneční aktivity poskytly žákům možnost vyzkoušet si africké tance a hudební nástroje, což bylo přijato s nadšením. Žáci se také naučili o typických afrických zvířatech a rostlinách a pochopili význam ochrany přírody.

Mgr. Kateřina Srkalová