Výroba přáníček ve stylu vintage

Co je vintage styl jsme si povídali se žáky VIII. třídy ZŠ speciální. Na PC jsme našli krásné obrázky s vánoční atmosférou, které jsme vytiskli a vystříhali. Do pekáče s horkou vodou jsme ponořili tvrdé čtvrtky, zasypali kávou a vyrobili tak starý papír. Po uschnutí papíru nám vznikla přáníčka, na která si žáci obrázky nalepili a vepsali blahopřání pro svoje blízké. Udělali i vizitky na dárečky. Atmosféru zpříjemnily vánoční koledy.

Výroba vánočních věnců

Všichni se už těší na Vánoce, proto jsme se žáky z družiny pustili do výroby vánočních věnců. Z březových větví jsme nadělali věnce, přidali zelený břečťan, zelené chvojí a dozdobili šiškami, oříšky a malými ozdobami. Věnce si žáci nastříkali bezbarvým lakem a po uschnutí odnesli domů. Aby se nám lépe pracovalo, poslouchali jsme vánoční koledy.

Zvětšovací lupa text Reado (nejen) pro slabozraké

DIGITALIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V rámci realizace investice národního plánu obnovy komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace byla na základní školu zakoupena externí zvětšovací lupa se čtecím zařízením. Lupa nachází využití zejména při vzdělávání slabozrakých žáků školy.
Samotná lupa se skládá ze tří částí, a to z lupy (dotykový mobilní telefon se speciálně upraveným softwarem), z držáku na lupu a z externí zobrazovací jednotky – tabletu. Práce s lupou je velmi intuitivní a nabízí velkou škálu možností – lupa, kalkulačka, galerie či čtečka, která dokáže převést tištěný text do zvukové podoby (a to nejen v českém jazyce, ale i v mnoha cizích jazycích). Lupa také umí převést text do elektronické podoby, díky tomu je možné digitalizovat různé texty, do kterých je pak možné vpisovat přímo v tabletu či později na počítači. Lupa zobrazuje texty z učebnic, pracovních listů či sešitů, natočením zobrazí na zařízení i aktuálně psané učivo na tabuli. Lupu lze ovládat i pomocí externí klávesnice.

Lupa se stala nedílnou součástí vzdělávání slabozrakých žáků, je výborným pomocníkem v hodinách, pomáhá rozvíjet digitální kompetence žáků školy a jejich informatické myšlení.

Zapsala: Mgr. Iva Kohoutová

Tematické vyučování – Zdobení vánočních věnců

Se žáky VIII. třídy ZŠS jsme se připravovali na advent. Nastříhali jsme březové větve a vyrobili z nich věnce. Sušenými pomeranči, jablíčky, šiškami, ozdobami, stuhami jsme je nazdobili. Žáci si také natřeli slabá dřívka, nalepili je na velkou kůru ze stromů a vznikli tak andílci.

Z provázků jsme udělali ozdoby na stromeček. Při práci jsme si přečetli o vánočních tradicích a poslechli vánoční koledy.

ENGLICH SPEAKING COUNTRIES – Anglicky mluvící země

V pondělí 21. 11. 2022 se žáci III., IV. a IX. třídy seznámili s vybranými anglicky mluvícími zeměmi a základními reáliemi těchto zemí.
Vše si přečetli v anglickém jazyce a porozumění zkontrolovali na kartě s českým překladem.
Dále žáci shlédli video na téma výslovnost názvů anglicky mluvících zemí.
Na závěr vypracovali kvíz.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková

Workshop v SŠŽ v Plané

Ve středu 9. 11. 2022 se žáci 8. a 9. ročníku naší školy zúčastnili workshopu ve Střední škole živnostenské v Plané. Zde se seznámili s učebními obory, které škola nabízí pro příští školní rok, teoreticky i prakticky. Vyzkoušeli si práci s počítačem, s dronem, zásady první pomoci, ozdobili si muffiny a zkusili vykrájet vánoční cukroví. Také byli zasvěceni do šití na šicím stroji. Workshop byl pro naše žáky velmi přínosný.

Zapsala: Iveta Kubíčková