Oznámení – Provoz ZŠ a ZŠ speciální – Nezbytná péče o děti ve věku od 3 do 10 let

Vážení zákonní zástupci,

 

  • ZŠ a ZŠ speciální je v běžném provozu, na školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona se nevztahuje zákaz osobní přítomnosti žáků v základní škole podle usnesení vlády ČR, ze dne 12. 10. 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření.
  • Organizace poskytuje nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 180/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazeni k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č 108/2006 Sb., sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.
  • Dny 26. 10. 2020 a 27. 10. 2020 se pro žáky ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ stanoví jako volné dny, v těchto dnech výuka v ZŠ a ZŠ speciální nebude probíhat.

V Tachově dne 14. 10. 2020

Mgr. Lenka Hovězáková
ředitelka školy

ke stažení:

Nezbytná péče, dny volna – info

Den jablek – 8.10. 2020

Žáci ZŠ speciální II. třídy si vyprávěli o podzimu, pojmenovávali ovoce a zeleninu, ochutnali jablíčka. S jablíčky manipulovali, počítali je a pak jsme se rozhodli zpracovat.

Společně si ve cvičné kuchyňce vybrali a pojmenovali potřebné nádobí na upečení štrůdlu a s pomocí se pustili do přípravy malého pohoštění. Všichni si velmi pochutnali. Na závěr si ještě vybarvili omalovánky s jablíčky.

Den otevřených dveří v Mraveništi

Dne 15. září 2020 navštívili žáci ZŠ a ZŠS Dům dětí a mládeže v Tachově.
Seznámili se s kroužky, které mohou ve svém volném čase navštěvovat. Vyzkoušeli
si práci s interaktivní tabulí, na počítači, vylezli na horolezeckou stěnu, prohlédli si keramickou dílnu
a viděli jak se vyrábí miska z keramické hlíny.


Den otevřených dveří se žákům líbil. Domů si odnesli obrázky s mravencem, které si sami
vybarvili.

Vypracovala: Bc. Lucie Šlapáková