Babička Země

Ve čtvrtek dne 16. června 2022 se žáci 4. a 5. roč. ZŠ zúčastnili ekologicky vzdělávacího programu Babička Země.
Zopakovali si třídění odpadu, důležitost ochrany životního prostředí, naučili se písničku a na závěr relaxovali u poslechu Vltavy od Bedřicha Smetany.

Bc. Lucie Šlapáková, Dagmar Kilkovská

Slavnostní pasování na čtenáře

Ve středu dne 15. června 2022 byli žáci 4. a 5. roč. ZŠ v knihovně v Tachově slavnostně pasováni na čtenáře.

Před samotným pasováním však museli složit slib a přečíst ukázku z knihy. Poté obdrželi diplom a jako dárek krásnou knížku.

zde videa z akce:

a další:

a ještě:

Bc. Lucie Šlapáková, Dagmar Kilkovská

Školní výlet – poznáváme Tachov

Žáci ZŠS IV. B Milíře jeli na školní výlet autobusem. Při návštěvě města měli možnost vidět kulturní památky (př. městské hradby, vodní mlýn). Navštívili Caffé u Venyho, kde si objednali snídani. Výlet byl zakončen procházkou kolem zámku na náměstí Republiky obědem v Pop Art music café. Na školní výlet byla využita část finančního sponzorského daru od paní Polónyiové, které tímto děkujeme. Výlet měl ze strany žáků pozitivní ohlas.