Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2023/2024

Zápis žáků do 1. ročníku školy pro školní rok 2023/2024:
5. dubna 2023, 14.00h – 16.00h

Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky na školní rok 2022/2023.

Zákonní zástupci u zápisu předloží:
• písemné doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna) ke vzdělávání dítěte ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
• žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce
• kopii rodného listu dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy od 21. 4. 2023.

tel.: 374 630 231, 606 201 189
e-mail: reditelstvi@skolatachov.cz
www.skolatachov.cz
datová schránka: ygkj58k

Kniha od začátku do konce

„Březen měsíc knihy“. 1. – 3. 3. 2023 jsme si v družině v I. oddělení zahráli na malé spisovatele a ilustrátory. Povídali jsme si o tom, jak kniha vzniká a kdo všechno se na její tvorbě podílí. Žáci si vybrali pohádku, kterou sami ilustrovali a vymysleli k ní svůj příběh. Vyhrála Sněhurka. Každý si vybral svůj obrázek, který namaloval. Společně jsme napsali k jednotlivým obrázkům příběh. V našem „nakladatelství“ jsme knihu vytiskli a svázali. Na závěr nemohla chybět autogramiáda. Každý si svou knihu odnese domů.